Shazam! Fury of the Gods

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Server Running

Nội dung:

The film continues the story of teenage Billy Batson who, upon reciting the magic word "SHAZAM!" is transformed into his adult Super Hero alter ego, Shazam.

‌​