Causeway

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Server Running

Nội dung:

A US soldier suffers a traumatic brain injury while fighting in Afghanistan and struggles to adjust to life back home.

Thông tin

Đánh giá

6.6 / 10

Ngày phát hành

04 Nov 2022

Đạo diễn

Lila Neugebauer

Ngôn ngữ

English, American Sign

Biên kịch

Ottessa Moshfegh, Luke Goebel, Elizabeth Sanders

Giải thưởng

Nominated for 1 Oscar. 4 wins & 35 nominations total

‌​