Puss in Boots: The Last Wish

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Server Running

Nội dung:

When Puss in Boots discovers that his passion for adventure has taken its toll and he has burned through eight of his nine lives, he launches an epic journey to restore them by finding the mythical Last Wish.

Thông tin

Đánh giá

7.9 / 10

Thời lượng

102 min

Ngày phát hành

21 Dec 2022

Đạo diễn

Joel Crawford, Januel Mercado

Ngôn ngữ

English, Spanish

Biên kịch

Paul Fisher, Tommy Swerdlow, Tom Wheeler

Giải thưởng

Nominated for 1 Oscar. 5 wins & 51 nominations total

Nhà sản xuất

20th Century Fox

‌​