Tàu Đom Đóm - Tập 01

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Firefly là một bộ phim truyền hình space-Western (phim viễn tây trong vũ trụ) của Mỹ được phát hành từ năm 2002 – 2003, do chính đạo diễn Joss Whedon của The Avengers (2012) sáng tạo ra.

‌​