Fullmetal Alchemist Brotherhood - Tập 01

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Server Running

Sau khi cơ thể cả hai bị tổn thương – hai anh em Edward và Alphonse phải chiến đấu với những lực lượng xấu xa để phục hồi cơ thể trong bộ anime siêu nhiên này.

‌​