Rick Và Morty 1 - Phần 01 - Tập 01

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Phần 01 Phần 02 Phần 03

Một loạt phim hoạt hình mà sau sự thành công của một nhà khoa học siêu phàm và cháu trai của mình...

‌​